Servei de prevenció i convivència districte Sant Martí

Com explicaríeu breument el vostre servei a algú que no ho coneix de res?

El Servei de Prevenció i Convivència del Districte de Sant Martí es proposa per a donar resposta a la gestió, resolució i mediació de conflictes de diversa naturalesa que es poden donar tant en l’espai públic i urbà com en les comunitats de veïns/es. Es tracta d’un servei públic que pretén una atenció al veïnat en general, encara que treballem les especificacions de les persones i diferents col·lectius que es detecten al territori des d’una perspectiva comunitària i de treball en xarxa com pressupostos essencials per potenciar el sentit de comunitat i pertinència de les persones implicades.

Què considereu que aporta al barri del Besòs?

Aporta una nova mirada al barri de cara als mateixos veïns i veïnes d’aquest, ja que la feina que es realitza intenta prevenir els conflictes d’origen social, o bé intervé en els ja han esclatat. Els professionals donen eines per autogestionar els conflictes al veïnat i intenta generar un canvi en la dinàmica de les mateixes persones, el grup i la comunitat Quan aquesta dinàmica es canvia, s’aconsegueix que el dia a dia de les persones que conviuen sigui diferent, i per tant millori la seva convivència, fet que repercuteix en un mateix i en la resta.

Per altra banda, pensem que s’aporta una tranquil·litat als veïns del barri, de saber que poden comptar amb un altre equip tècnic que donat el moment poden trucar-los i intentar gestionar les problemàtiques que sorgeixen. També som connectors de persones i col·lectius amb els serveis municipals del territori, sempre des d’una mirada comunitària, intercultural i de gènere.

Què us aporta treballar-hi?

Ens permet conèixer i treballar sobre els afers més propers a la realitat del barri i de les famílies i a la vegada, tenir una mirada amplia de territori. Treballar en medi obert i semiobert des de la prevenció i gestió de conflictes veïnals ens permet pensar i actuar de manera transversal i ens obliga a conèixer i coordinar-nos amb un alt nombre d’agents.

Expliqueu una anècdota o un fet significant que us hagi succeït en el dia a dia del vostre treball

Més d’una vegada ens ha passat que parlant d’algun cas per a coordinar-nos perquè sigui un tema d’espai públic i comunitats, les dues línies del SPC anem a parlar del mateix tema sense saber que l’altre equip també volia parlar d’això. Uns posant com a punt de l’ordre del dia el nom com es coneix popularment la persona, i els altres posant un punt on viu la persona. A la fi, adonant-nos que estem parlant de la mateixa persona i ens estem donant molta informació complementària.

Expliqueu breument un projecte que per vosaltres sigui representatiu del vostre servei i per què?

Hem realitzat diverses accions comunitàries en dos carrers del barri on es donaven diferents conflictes socials dins de les comunitats de veïns i veïnes així com a l’espai públic. Amb la idea de dignificar els carrers, fomentar un espai de diàleg entre veïns i venes enfrontades i generar sentiment de pertinença. Vam proposar un enjardinament del carrer amb jardineres de fusta que ha sigut una experiència molt enriquidora que el veïnat ha valorat molt positivament i que ha enfortit els llaços entre els veïns i veïnes. El nivell de conflicte ha disminuït arran d’aquest projecte.